Главная \ Карты, полезные сведения для туристов Справочник


6.9. Основные источники туристической информации


 www.discovery-club.com


 www.feerie.com.ua


 www.hamalia.ua


 www.countries.ru


6.9.1. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. / Мальська М. П., Худо В. В., Цибух В. І. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004 – 272 с.Наклад № 1 – 1000 прим.


6.9.2. Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності . Наказ Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму України від 11.09.2007 N 111/55. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2007 р. за N 1123/14390.


6.9.3. Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг. Наказ Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. № 19. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2004 р. № 413/9012.