Главная \ Источники туристической информации: 22 группы


9.4. Туризм - ценные публикации


* Впровадження сільського зеленого туризму в навчальний процес. Впровадження сільського зеленого туризму в навчальний процес. Методичні рекомендації - автор Куліковський Б.Б., завідувач відділу технічних та технологічних спеціальностей Навчально-методичного центру з підготовки молодших спеціалістів Міністерства аграрної політики України


* Всемирная хартия природы. Хартия принята в 1982 году на 37-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН / Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2.- М.: БЕК, 1996 г. с. 132-135.


* Глобальный этический кодекс туризма. Кодекс принят Всемирной туристской организацией (ВТО) на Генеральной ассамблее в г.Сантьяго (Чили) 1 октября 1999 года.


* Значение слов "Рекреация" и "Отдых" в Большой Советской Энциклопедии


* Заповідні обєкти Вінничини


* Заповідна Житомирщина


* Заповідне Запоріжжя


* Концептуальні основи перспективного розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах, Кравців В., Жук П., 1993 р.


* Культура народов Причерноморья. - 2002. - N35. - С. 11-15., Ван Циншен


* НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ, 2009.


* Основные понятия и определения туризма как сферы деятельности, Квартальнов В.


* Особенности российской практики организации экологических и эколого-культурных туров, Кусков А. С., Арсеньева Е. И., 2005 г.


* Перспективні напрями розбудови рекреаційної інфраструктури курортної столиці Українських Карпат - м. Яремчі, Рутинський М. Й., 2006 р.


* Перспективные виды туристической деятельности в Крыму, Процай А. Ф., 2001 г.


* Полемические заметки о проблемах терминологии в рекреационной географии и туризме, Сазыкин А. М., 2002 г.


* Потребительские ландшафты туризма, Т.И.Черняева, 2006 г.


* Проблеми використання культових об'єктів для розвитку релігійного туризму в Криму, Сахнова Н. С., Галух Г. А., Страчкова Н. В., 1999 р.


* Разнообразие ресурсов туристско-рекреационного потенциала Крыма, Баев Ю. А., 2001 г.


* Рекреационное хозяйство Крыма, Зуйко Ю. О., 2001 г.


* Рекреаційний потенціал Львівської області та стратегія його освоєння, Кравців В., Матолич Б., Гулич О., Полюга В., 2002 р.


* Розвиток курортної справи в Україні, Любіцева О. О., Стафійчук В. І., 2004 р.


* Современный экотуризм: основные концепции, направления и формы, Кусков А. С., Арсеньева Е. И., 2006 г.


* Сучасний стан та напрямки розбудови курортно-рекреаційної інфраструктури Івано-Францківщини, Рутинський Михайло, 2006 р.


* Туристичний потенціал Подільських Товтр, Каплун І. Г., 2006 р.


* Туристичний ринок України: сучасний стан, тенденції, перспективи, Любіцева О. О., 2004 р.


* Франківщина: мрії твої золоті, мрії твої незабуті, Костюк І., 2003 р.


* Экспертный подход к обоснованию перспектив развития сельского зеленого туризма на примере большого Севастополя, Грец О. П., 1998 г.