Главная \ Источники туристической информации: 22 группы


9.6. Природно - заповедный фонд Украины – законодательство


ГОСТ 28681.3-95. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. Дата введения–4 марта 1996 года.


Про аварійно-рятувальні служби. Закон України від 14.12.1999 р. № 1281-14.


Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 N 237. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2006 р. за N 660/12534.


Про затвердження інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16.02.2005 № 67. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2005 р. за N 298/10 578.


Про затвердження переліку водних об'єктів, що відносяться до категорії лікувальних. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. N 1499


Про затвердження Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України. Наказ Міністерств а охорони навколишнього природного середовища У країни N 30 від 29.03.94. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 квітня 1994 року за N 72/281.


Про затвердження Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 02.06.2003 N 243 . Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 р. за N 752/8073.


Про затвердження порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних ділянок. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 733.


Про затвердження Порядку створення й ведіння Державного кадастру природних територій курортів. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.01 № 562.


Про затвердження Правил організації полювання та надання послуг іноземним туристам-мисливцям. Наказ Державного комітету лісового господарства України N 83 від 09.09.99. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 1999 р. за N 714/4007.


Про затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного курортно-рекреаційного туристичного центра. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.03 № 133.


Про заходи щодо поліпшення роботи з використання й охорони територій курортно-оздоровчого й рекреаційного призначення в Одеській області. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1900.


Про оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Указ Президента України від 20 серпня 1996 року N 715/96.


Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 26 червня 1991 року № 1268 - XII.


Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 647


Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Указ Президента України від 12 вересня 2005 року N 1238/2005.