Главная \ Источники туристической информации: 22 группы


9.8. Средства размещения Украины – законодательство


ГОСТ 30523-97. Услуги общественного питания. Общие требования. Дата введения – 27 ноября 1997 года.


ГОСТ Р 50690-2000. Туристские услуги. Общие требования. Дата введения – 1 июля 2001 года.


ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги . Чинний від 2004-07-01.


ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів . Чинний від 2004-07-01.


ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація. Чинний від 2004-07-01.


ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення . Чинний від 2006-10-01.


ISO/FDIS 18513:2003 Tourism services - Hotels and tourism accommodation - Terminology (Послуги туристичні. Готелі та інші типи розміщення туристів. Термінологія). - 2003


Деякі питання діяльності дитячих оздоровчих закладів. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. N 141-р.


Положення про дитячий оздоровчий заклад. Наказ Державного комітету у справах сім'ї та молоді від 05.02.2004 № 31, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19.02.04 № 213/8812.


Правила обовязкової сертифікації готельних послуг та послуг громадського харчування. Наказ Державного комітету України по стандартизації .метрології та сертифікації від 27 січня 1999 р. № 37. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 1999 р. № 234/3527.


Про аварійно-рятувальні служби. Закон України від 14.12.1999 р. № 1281-14.


Про внесення змін до переліку населених пунктів, віднесених до курортних. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. N 1391.


Про господарські товариства. Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-12.


Про затвердження Загального положення про санаторно-курортний заклад . Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 805


Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002 N 385. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 р. за N 892/7180


Про затвердження Переліку спеціалізованих санаторіїв з реабілітації хворих, які звільняються від сплати земельного податку. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 289 від 01.10.98. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 1998 р. за N 675/3115


Про затвердження Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2005 № 295. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2005 р. за N 601/10881.


Про затвердження Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 02.06.2003 N 243. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 р. за N 752/8073


Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання). Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 297


Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг. Наказ Державної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 р. № 19. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2004 р. № 413/9012


Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад. Наказ Д ержавного комітету України у справах сім'ї та молоді від 05.02.2004 N 31 . Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2004 р. за N 213/8812


Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-ХII.


Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації готельних послуг. Наказ Держстандарту від 27.01.99 №37. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 15.04.1999 №236/3529.


Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16.04.1991 р. № 959-12.


Про ліцензування певних видів господарської діяльності. Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ.


Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 647


Про перелік санаторно-курортних закладів, операції з продажу путівок до яких на санаторно-курортне лікування дітей у 2004 році звільняються від обкладення податком на додану вартість. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2004 р. N 701


Про підприємництво. Закон України від 07.02.1991 р. № 698-12.


Про підприємства в Україні. Закон України від 27.03.1991 р. № 887-12.


Про порядок державної реєстрації субєктів підприємницької діяльності. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. № 227.


Про порядок надання послуг тимчасового розміщення (проживання). Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.06 № 297.


Про рекламу. Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР.


Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець". Закон України від 18.03.99 № 514- ХІV.


Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 46-93.


Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР.


Про туризм. Закон України від 15.09.1995 р. №325/95-ВР.