Главная \ Источники туристической информации: 22 группы


9.9. Санатории Украины – законодательство


Деякі питання діяльності дитячих оздоровчих закладів. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. N 141-р.

Про аварійно-рятувальні служби. Закон України від 14.12.1999 р. № 1281-14.


Про господарські товариства. Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-12.


Про затвердження Загального положення про санаторно-курортний заклад. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 805.


Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму від 11.09.2007 р. № 111/55. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2007 р. за N 1123/14390.


Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002 N 385. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 р. за N 892/7180.


Про затвердження переліку водних об'єктів, що відносяться до категорії лікувальних. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. N 1499.


Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я, переліку лікарських посад і переліку посад фармацевтичних працівників. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22.06.95 № 114. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1995 р. за N 399/935.


Про затвердження Переліку спеціалізованих санаторіїв з реабілітації хворих, які звільняються від сплати земельного податку. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 289 від 01.10.98. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 1998 р. за N 675/3115.


Про затвердження Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 02.06.2003 N 243 . Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 р. за N 752/8073.


Про затвердження порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 702.


Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад. Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 05.02.2004 N 31. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2004 р. за N 213/8812.


Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-ХII.


Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16.04.1991 р. № 959-12.


Про курорти. Закон України від 5 жовтня 200 0 року № 2226 - III.


Про ліцензування певних видів господарської діяльності. Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ.


Про підприємництво. Закон України від 07.02.1991 р. № 698-12.


Про підприємства в Україні. Закон України від 27.03.1991 р. № 887-12.


Про порядок державної реєстрації субєктів підприємницької діяльності. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. № 227.


Про рекламу. Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР.