Главная \ Источники туристической информации: 22 группы


9.13. Сельский зелёный туризм в Украине – законодательство


Про внесення змін до переліку населених пунктів, віднесених до курортних. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. N 1391.


Про екологічну експертизу: Закон України від 9.02.1995 року №46/95.


Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2654-ХII.


Про затвердження плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму на 2006-2010 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.07.06 № 373- р.


Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання). Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 297.


Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. N 733.


Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг. Наказ Державно ї туристичної адміністрації У країни від 16.03.2004 N 19. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2004 р. за N 413/9012.


Про затвердження рекомендацій щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 30.12.1999 року № 130.


Про затвердження списку пам'ятників мистецтва, історії та археології Української РСР Посстанова Ради Міністрів Української РСР від 21 липня 1965 р. N 711.


Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-ХII.


Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року № 898-ІV.


Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 року № 2114-ХII.


Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 року № 1087-IV.


Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 року №2908-111.


Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР.


Про народні художні промисли: Закон України від 21 червня 2001 року №2547-111.


Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 року № 2460-ХII.


Про оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Указ Президента України від 20 серпня 1996 року N 715/96.


Про основні засади розвитку соціальної сфери села: Указ Президента України від 20 грудня 2000 року № 1356/2000.


Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 року № 742-ІV.


Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23 березня 1996 року № 98/96.


Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських . Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 647.


Про плату за землю: Закон України від 3.07.1992 року № 2536-ХII.


Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР.


Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 року № 2265-Х II.


Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від З липня 1998 року № 727/98.


Про статус гірських населених пунктів в Україні: Закон України від 15 лютого 1995 року № 56/95-ВР.


Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР.


Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Указ Президента України від 12 вересня 2005 року N 1238/2005.


Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року № 973-ІV.


Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17 грудня 1998 року № 320-ХІV.