Главная \ Источники туристической информации: 22 группы


9.14. Организационное обслуживание туристов в Украине – законодательство


ГОСТ 28681.1-95. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристких услуг. Дата введения - 4 марта 1996 года.


ГОСТ 28681.2-95. Туристские услуги. Общие требования. Дата введения – 4 марта 1996 года.


ГОСТ 28681.3-95. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. Дата введения – 4 марта 1996 года.


Інструкція про умови і правила впровадження підприємницької діяльності, повязаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму (ліензійні умови), та контролю за їх дотриманням. Наказ Ліцензійної палати України та Державного комітету України по туризму від 12 січня 1999 г. № 5/1. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 січня 1999 р. № 53/3346.


Методика розрахунку обсягів туристичної діяльності. Наказ Державної туристичної адміністрації України та Державного комітету статистики України від 12 листопада 2003 р. № 142/394. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 грудня 2003 р. № 1128/8449.


Методика розрахунку страхових тарифів за обовязковим медичним страхуванням. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1997 р. № 1021.


Методичні рекомендації щодо використання туристського ваучера. Наказ Державного комітету України по туризму від 16 серпня 1996 р. № 40.


Методичні рекомендації щодо організації поїздок вітчизняних туристів за кордон. Постанова Колегії Державного комітету України по туризму від 16 квітня 1996 р. № 96/8.


Положення про порядок видачі референсу субєктом туристичної діяльності України. Наказ Міністерства закордонних справ України та Державного комітету України по туризму від 25 грудня 1996 р. № 164-09/61. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1996 р. № 761/1786.


Положення про пошуково-рятувальні служби субєктів туристичної діяльності, що спеціалізуються на організації туристичних подорожей з використанням активних форм пересування туристів. Наказ Державного комітету України по туризму від 10 червня 1996 р. № 33. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 1996 р. № 370/1395.


Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов впровадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державної туристичної адміністрації України від 14 листопада 2002 р. № 121/83. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2002 р. № 942/7230.


Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу. Наказ Держтурадміністрації від 29 вересня 2004 року № 83. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 20 жовтня 2004 року № 1344/9943.


Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов проведення господарської діяльності по організації іноземного, внутрішнього, закордонного туризму, екскурсійної діяльності. Наказ Держкомпідприємництва і Держтурадміністрації від 14.11.02 № 121/83. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 04.12.2002 № 942/7230).


разрешительные документы в сфере туризма


1. Наказ 11.09.2007 N 111/55 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності"


2. Перечень документов необходимых для получения разрешения на право осуществления туристского сопровождения специалистами туристского      сопровождения


3. Ваучер - используем при предоставлении туруслуг


4. Операторы и агенты на рынке туристических услуг


5. Наказ 06.06.2005 N 50 "Про затвердження порядку оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання"


6. Посещение туристами горно-лесной зоны Крыма


7. Порядок оформлення яхт