Главная \ Источники туристической информации: 22 группы


9.15. Туризм в Украине – каталог нормативных документов


Вимоги до оснащення кімнат для гостей на селі (витяг з книги: Маєвський Я. Агротуризм / Пер. з польс. Н. Кудли. – Львів, 2005. – 82 с.)


ГОСТ 28681.1-95. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг. Дата введения – 4 марта 1996 года.


ГОСТ 28681.2-95. Туристские услуги. Общие требования. Дата введения – 4 марта 1996 года.


ГОСТ 28681.3-95. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. Дата введения – 4 марта 1996 года.


ГОСТ 30335-95. Услуги населению. Термины и определения.


ГОСТ 30390-95. Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия.


ГОСТ 30523-97. Услуги общественного питания. Общие требования. Дата введения – 27 ноября 1997 года.


ГСТУ 3862-99. Общественное питание. Сроки и определение.


ГОСТ Р 50690-2000. Туристские услуги. Общие требования. Дата введения – 1 июля 2001 года


ГОСТ Р 52113-2003. Услуги населению. Номенклатура показателей качества


ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги. Чинний від 2004-07-01.


ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів. Чинний від 2004-07-01.


ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація. Чинний від 2004-07-01.


ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення. Чинний від 2006-10-01.


ISO/FDIS 18513:2003 Tourism services - Hotels and tourism accommodation - Terminology (Послуги туристичні. Готелі та інші типи розміщення туристів. Термінологія). - 2003


Вимоги до оснащення кімнат для гостей на селі (витяг з книги: Маєвський Я. Агротуризм / Пер. з польс. Н. Кудли. – Львів, 2005. – 82 с.)


Деякі питання діяльності дитячих оздоровчих закладів. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. N 141-р


Інструкція про умови і правила впровадження підприємницької діяльності, повязаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму (ліензійні умови), та контролю за їх дотриманням. Наказ Ліцензійної палати України та Державного комітету України по туризму від 12 січня 1999 г. № 5/1. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 січня 1999 р. № 53/ 3346.


Методика розрахунку обсягів туристичної діяльності. Наказ Державної туристичної адміністрації України та Державного комітету статистики України від 12 листопада 2003 р. № 142/394. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 грудня 2003 р. № 1128/8449.


Методика розрахунку страхових тарифів за обовязковим медичним страхуванням. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1997 р. № 1021.


Методичні рекомендації щодо використання туристського ваучера. Наказ Державного комітету України по туризму від 16 серпня 1996 р. № 40.


Методичні рекомендації щодо організації поїздок вітчизняних туристів за кордон. Постанова Колегії Державного комітету України по туризму від 16 квітня 1996 р. № 96/8


Положення про державну туристичну адміністрацію України. Указ Президента України від 11 квітня 2002 р. № 331/202.


Положення про дитячий оздоровчий заклад. Наказ Державного комітету у справах сім'ї та молоді від 05.02.2004 № 31, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19.02.04 № 213/8812.


Положення про паспорт громадянина України. Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2748-12 від 28.10.92, в редакції Постанови ВР 3423-12 від 02.09.93.


Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Затверджено постановою ВР України від 23 лютого 2007 року N 719-V.


Положення про порядок видачі референсу субєктом туристичної діяльності України. Наказ Міністерства закордонних справ України.та Державного комітету України по туризму від 25 грудня 1996 р. № 164-09/61. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1996 р. № 761/1786.


Положення про пошуково-рятувальні служби субєктів туристичної діяльності, що спеціалізуються на організації туристичних подорожей з використанням активних форм пересування туристів. Наказ Державного комітету України по туризму від 10 червня 1996 р. № 33. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 1996 р. № 370/1395.


Положення про раду з питань туризму. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2004 р. № 1045.


Положення про свідоцтво про народження. Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 року  N 2503-XII.


Порядок взаємодії з питань забезпечення, перевезення організованих груп дітей на оздоровлення в табори відпочинку та інші оздоровчі заклади, а також проведення туристичних та екскурсійних подорожей (поїздок). Наказ міністерства транспорту України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді від 27 липня 2004 г. № 672/831/623/120. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2004 р. № 1064/9663.


Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов впровадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державної туристичної адміністрації України від 14 листопада 2002 р. № 121/83. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2002 р. № 942/7230.


Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074.


Правила надання послуг пасажирського, автомобільного транспорту. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176.


Правила обовязкової сертифікації готельних послуг та послуг громадського харчування. Наказ Державного комітету України по стандартизації метрології та сертифікації від 27 січня 1999 р. № 37. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 1999 р. № 234/3527.


Правила перетинання державного кордону громадянами України. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57.


Правила плавания по внутренним водным путям Украины в вопросах и ответах.


Про аварійно-рятувальні служби. Закон України від 14.12.1999 р. № 1281-14.


Про вдосконалення Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1997 р. № 1021.


Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 472-р.


Про внесення змін до переліку населених пунктів, віднесених до курортних. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. N 1391.


Про внесення змін до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. N 910


Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 N 237. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2006 р. за N 660/12534.


Про господарські товариства. Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-12.


Про деякі заходи щодо розвитку туристичної й курортно-рекреаційної сфер України. Указ Президента України від 11.03.03 № 207.


Про екологічну експертизу: Закон України від 9.02.1995 року №46/95.


Про забезпечення дотримання законодавства під час надання послуг іноземцям і особам без громадянства. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.02 № 1136.


Про занесення памяток історії монументального мистецтва та археології національного значення до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1761.


Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2654-ХII.


Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583.


Про затвердження Загального положення про санаторно-курортний заклад. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 805


Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 390-р


Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ лікувальних грязей. Наказ Державного комітету природних ресурсів України від 29.12.2004 N 298. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 січня 2005 р. за N 31/10311.


Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.2002 N 32. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2002 р. за N 320/6608


Про затвердження інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16.02.2005 № 67. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2005 р. за N 298/10 578


Про затвердження інструкції про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів. Наказ Міністерства лісового госоподарства України від 15.11.1995 № 134. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1995 р. за N 422/958


Про затвердження Класифікатора країн світу. Наказ Державної митної служби України від 30.12.2003 N 930 .


Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму від 11.09.2007 р. № 111/55. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2007 р. за N 1123/14390.


Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002 N 385. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 р. за N 892/7180


Про затвердження переліку водних об'єктів, що відносяться до категорії лікувальних. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. N 1499.


Про затвердження Переліку пунктів пропуску через митний кордон України для автомобільного сполучення, через які здійснюється переміщення транспортних засобів. Наказ Державн ної митної служби України від 31.01.2002 № 57. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2002 р. за N 150/6438.


Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. Наказ Держспоживстандарт від 01.02.05 №28. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 04.05.05 за №466/10746. (Держтурадміністрації, як ЦОВВ на які покладені функції технічного регулювання подає в Держстандарт пропозиції щодо переліку послуг в області туризму, які підлягають обов'язковій сертифікації на вимоги безпеки).


Про затвердження Переліку спеціалізованих санаторіїв з реабілітації хворих, які звільняються від сплати земельного податку. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 289 від 01.10.98. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 1998 р. за N 675/3115.

 

Про затвердження плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму на 2006-2010 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 373-р.


Про затвердження Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 30 від 29.03.94. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 квітня 1994 року за N 72/281.


Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу. Наказ Держтурадміністрації від 29 вересня 2004 року № 83. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 20 жовтня 2004 року № 1344/9943.


Про затвердження Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2005 № 295. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2005 р. за N 601/10881.


Про затвердження порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до державного реєстру нерухомих памяток України. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1760


Про затвердження Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 02.06.2003 N 243 . Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 р. за N 752/8073.


Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 502.


Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської та паралімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 30


Про затвердження порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 702.


Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання). Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 297


Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення. Постанова Кабінету Міністрів України від квітня 2005 р. N 280.


Про затвердження порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних ділянок. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 733.


Про затвердження Порядку створення й ведіння Державного кадастру природних територій курортів. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.01 № 562.


Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг. Наказ Державно ї туристичної адміністрації У країни від 16.03.2004 N 19. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2004 р. за N 413/9012


Про затвердження Правил організації полювання та надання послуг іноземним туристам-мисливцям. Наказ Державного комітету лісового господарства України N 83 від 09.09.99 . Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 1999 р. за N 714/4007


Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України. Наказ Міністерства освіти України від 06.04.99 № 96. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 1999 р. за N 320/3613


Про затвердження рекомендацій щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 30.12.1999 року № 130.


Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації готельних послуг. Наказ Держстандарту від 27.01.99 №37. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 15.04.1999 №236/3529.


Про затвердження Програми комплексного розвитку Українського Придунав’я на 2004-2010 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.04 №428.


Про затвердження складових Держкомстату галузевих стандартів вищого утворення по напрямку 0504 "Туризм". Наказ МОН від 14.06.04 № 476. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 09.07.2004 № 868/9462.


Про затвердження Списку історичних населених місць України. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 878.


Про затвердження списку пам'ятників мистецтва, історії та археології Української РСР Посстанова Ради Міністрів Української РСР від 21 липня 1965 р. N 711.


Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад. Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 05.02.2004 N 31. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2004 р. за N 213/8812.


Про затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного курортно-рекреаційного туристичного центра. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.03 № 133.


Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-ХII.


Про заходи щодо поліпшення роботи з використання й охорони територій курортно-оздоровчого й рекреаційного призначення в Одеській області. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1900.


Про заходи щодо розвитку туризму й курортів в Україні. Указ Президента України від 21.02.2007 року №136/2007.


Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16.04.1991 р. № 959-12.


Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року № 898-ІV.


Про класифікацію автомобільних доріг та перелік автомобільних доріг України державного значення. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 455


Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 року № 2114-ХII.


Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 року № 1087-IV.


Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 року №2908-111.


Про курорти. Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2226-III.


Про ліцензування певних видів господарської діяльності. Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ.


Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР.


Про народні художні промисли. Закон України від 21 червня 2001 року № 2547-111.


Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 року № 2460-ХII.


Про оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Указ Президента України від 20 серпня 1996 року N 715/96.


Про організацію санаторно-курортного лікування дітей. Наказ Міністерства охорони здоровя України від 29.12.92 № 202


Про основні засади розвитку соціальної сфери села: Указ Президента України від 20 грудня 2000 року № 1356/2000.


Про Основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року. Указ Президента України від 10.08.99 № 973.


Про особисте селянське господарство. Закон України від 15 травня 2003 року № 742-ІV.


Про охорону культурної спадщини. Закон України вiд 08.06.2000 № 1805-III


Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 26 червня 1991 року № 1268-XII.


Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23 березня 1996 року № 98/96.


Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611.


Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 647.


Про підприємництво. Закон України від 07.02.1991 р. № 698-12.


Про підприємства в Україні. Закон України від 27.03.1991 р. № 887-12.


Про підтримку розвитку туризму в Україні. Указ Президента України від 2 березня 2001 р. №127.


Про плату за землю: Закон України від 3.07.1992 року № 2536-ХII.


Про подальшу діяльність установ оздоровлення й відпочинку, які перебувають у державній власності. Указ Президента України від 21.10.04 №1296.


Про Положення про порядок організації направлення дітей на оздоровлення за кордоном. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 263.


Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. Закон України. Постанова ВР України № 3858-12 від 21.01.1994 р.


Про порядок державної реєстрації субєктів підприємницької діяльності. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. № 227.


Про порядок надання послуг тимчасового розміщення (проживання). Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.06 № 297.


Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074.


Про природно-заповідний фонд України. Закон України від 16 червня 1992 року № 2457-XII.


Про рекламу. Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР.


Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР.


Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець". Закон України від 18.03.99 № 514- ХІV.


Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 року № 2265-ХII.


Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від З липня 1998 року № 727/98.


Про стандарти, технічні регламенти й процедуру оцінки відповідності. Закон України від 01.12.05 № 3164-Г.


Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 46-93.


Про статус гірських населених пунктів в Україні: Закон України від 15 лютого 1995 року № 56/95-ВР.


Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР.


Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Указ Президента України від 12 вересня 2005 року N 1238/2005.


Про туризм. Закон України від 15.09.1995 р. №324/95-ВР.


Про фермерське господарство. Закон України від 19 червня 2003 року № 973-ІV.


Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17 грудня 1998 року № 320-ХІV.