Главная \ Источники туристической информации: 22 группы


9.17. Культурное наследие - каталог литературы


www.museum-ukraine.org.ua Сайт журнала "Музеи Украины"


Данилюк А. Г. Поклонися народному зодчому. Етнографічні нариси про народну архітектуру України. - Львів: Свічадо, 1995


Данилюк А. Г. Традиційна архітектура регіонів України: Полісся. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. - 147 с.


Енциклопедія етнокультурознавства. Ч. 2. Українська національна культура у просторі і часі / Ю. Римаренко, В. Кремень, В. Чернець, Л. Шкляр. - К., 2002


Логвин Г. Н. Украина и Молдавия: Справочник-путеводитель. - Москва, 1982. - 454с.


Національна система туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича". - Київ, 1998. - 401 с.


Україна: Путівник / Упоряд. О. Зінкевич, В. Гула. - К., 1995


Україна: шедеври культурної спадщини: Путівник. - К., 1999


Український туристичний каталог. - К., 1997. - 192 с.


Храми України: Альбом / Упоряд. Л. Прибєга. - К.: Мистецтво, 2000. - 368 с.